Left to Right;   Carmen Mastren - Banjo
Joe Licari - Clarinet
Betty Comora - Vocals